Sierpień 2018

Dziesięciokrotnie stawali na podium niepełnosprawni polscy