Igrzyska w Turcji już za sześć tygodni! Sportowcy z zespołem Downa dziękują za wsparcie zbiórki

Dzięki zaangażowaniu tysięcy osób sportowcy z zespołem Downa spełnią swoje marzenia i już za sześć tygodni reprezentować będą Polskę podczas II Światowych Igrzysk Osób z Zespołem Downa (Trisome Games) w tureckiej Antalyi. Prowadzona na ten cel zbiórka za pośrednictwem pomagam.pl przerosła najśmielsze oczekiwania zainteresowanych – w zaledwie pięć dni na konto wpłynęło ponad 50 tysięcy złotych! Pozyskanie środków na igrzyska za pomocą platformy crowdfundingowej okazało się koniecznością, ponieważ na ten moment sportowcy z zespołem Downa nie mogą liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu. Instytucja ta nie przewiduje dofinansowania przygotowań i wyjazdu zawodników, którzy zdobyli kwalifikację na tę imprezę. Poniżej prezentujemy treść oficjalnego komunikatu (wersja oryginalna) wystosowanego przez organizatora akcji, Fundację SONI.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że dzięki zbiórkom przeprowadzonym na portalach internetowych oraz wpłatom kibiców, przyjaciół, rodziców, darczyńców, sponsorów i szkół, a także akcjom typu „Prezydencka Bombka RMF FM”, zgromadzone zostały już prawie wszystkie środki potrzebne na wyjazd zawodników oraz ich trenerów i opiekunów na Trisome Games 2020.

Zgodnie z ustalonym przez organizatora (Turecką Federacją Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) harmonogramem, Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w najbliższym czasie dokona wpłaty drugiej i ostatniej raty opłat wpisowych za uczestnictwo w igrzyskach. 

Ponadto, odnosząc się do oświadczenia Ministerstwa Sportu, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r., a więc w wymaganym terminie, Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki w dodatkowym naborze konkursu MSiT pt. „Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2020r.” poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu pt. Kampania promocyjna „Mistrzowie na Igrzyska 2020” w ramach zadania „promocja sportu osób niepełnosprawnych”. Poprawki zostały naniesione w konsultacjach telefonicznych z przedstawicielem ministerstwa panem Maciejem Rosińskim, co pozwoliło wyeliminować zaistniałe w poprzedniej wersji wniosku błędy formalne, takie jak wykazanie niewłaściwej liczby uczestników czy nazwy projektu.

Podkreślamy, że złożony wniosek dotyczy dofinansowania kampanii promocyjnej w mediach, nie zaś UDZIAŁU zawodników, trenerów i opiekunów w igrzyskach Trisome Games 2020. Ministerialny  „Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2020r.” nie przewiduje bowiem zadania, polegającego na organizacji udziału zawodników i trenerów w zawodach typu Trisome Games 2020. 

Ponadto informujemy, że w celu wypracowania systemowego wsparcia dla zawodników z zespołem Downa, Fundacja SONI od kilku miesięcy prowadzi z Ministerstwem Sportu korespondencję, w której wnioskujemy o: 

1/ wskazanie źródła (zadania, funduszu, programu), z którego może być dofinansowany udział polskich zawodników z zespołem Downa w mistrzostwach świata i Europy Sports Union for Athletes with Down Syndrome oraz w mistrzostwach świata i Europy Federacji VIRTUS, 

2/ poszerzenie składu działającej przy Ministrze Sportu Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych o przedstawiciela Fundacji SONI, który reprezentowałby sprawy zawodników z zespołem Downa. Uważamy, że wobec rosnącej liczby sportowców z zespołem Downa, którzy uczestniczą w całorocznych szkoleniach oraz rywalizacji sportowej, niezbędne jest poszerzenie składu Rady o przedstawiciela zawodników z zespołem Downa uczestniczących w sporcie kwalifikowanym. Obecnie ta grupa zawodników nie ma swojego przedstawiciela, a jej interesy są marginalizowane

3/ wskazanie przyczyn, dla których ministerstwo nie przewiduje rozszerzenia reprezentacji środowiska zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych (stanowisko MSiT wyrażone w pismach z dn. 13.01.2020 i 17.05.2019r.), 

4/ wskazanie instytucji  uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa do powoływania kadry narodowej zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osób z zespołem Downa, oraz przygotowania jej do igrzysk paraolimpijskich oraz mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w tym mistrzostw organizowanych pod egidą należącej do IPC Federacji VIRTUS (dawniej INAS), właściwej dla sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie zawodnicy z zespołem Downa uczestniczący w zawodach VIRTUS nie mają statusu członków kadry narodowej, w związku z czym ich udział w tych zawodach nie jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Fundacja SONI

Światowe igrzyska osób z zespołem Downa z udziałem ponad dwudziestu polskich reprezentantów odbędą się w Turcji w terminie 31 marca – 7 kwietnia. O poczynaniach biało-czerwonych na bieżąco informować będziemy na naszej stronie.

error: Nasze materiały chronione są prawem autorskim! Kopiowanie ich i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione! - paraSPORTOWCY.PL